تا حالا به این موارد فکر کردید؟

اگر روزی بیکار شوم…

در پروژه ای که دارم شکست بخورم…

بهم خیانت کنند…

کشورم دچار رکود اقتصادی شود…

یکی از عزیزانم را از دست بدهم…

اگر بیماری سخت در زندگی خود بگیرم چی…

مواردی که به آن ها اشاره کردیم جزو مواردی هستند که در زندگی با آن ها امکان دارد رو به رو شویم، اما مهم این است که چطور تاب آور باشیم در مواجه شدن با این موارد. در این دوره به طور کامل به موضوع تاب آوری در شرایط سخت پرداختیم.

اطلاعات دوره

دسته‌بندی‌ها:

درباره مربی

تاب آوری

ثبت‌نام کنید
 

فصل اول

فصل دوم

این بخش هیچ درسی ندارد.

اطلاعات دوره

دسته‌بندی‌ها:

درباره مربی

تاب آوری

ثبت‌نام کنید

فصل اول

فصل دوم

این بخش هیچ درسی ندارد.

اطلاعات دوره

دسته‌بندی‌ها: